Romania Hungary Czech Republic Poland

Działalność Valad Europe skupia się na inwestowaniu w nieruchomości przemysłowo-usługowe w Wielkiej Brytanii i Europie.

   

Nasi doświadczeni specjaliści zarządzają i inwestują w wartościowe nieruchomości zapewniając naszym klientom kompleksową obsługę:

   
         
  • Investment Management oraz Asset Management
  •      
  • Zarządzanie strukturą i finansami korporacji
  •      
  • Rachunkowość i sprawozdawczość
  •      
  • Ład korporacyjny i compliance
  •    
   

Dzięki temu zarządzamy inwestycjami w sposów w pełni zintegrowany i skoordynowany.

   

Współpracujemy z wieloma długoterminowymi partnerami inwestycyjnymi w celu zapewnienia ciągłości strumienia dochodów w prespektywie 5-15 lat.